Partner Sponsor Generalny Partner Medialny

Ryszard Stadniuk w Sztabie Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich

12 czerwca Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu oraz wręczył akty powołania członkom Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich.

- Myślimy perspektywicznie. Właśnie dlatego powołaliśmy sztab przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich już na trzy lata przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, co jest swego rodzaju novum. Wszystko po to, by maksymalnie wykorzystać czas pozostały do imprezy  i zoptymalizować  przygotowania – powiedział Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki.

Stadniuk

Sztab jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki o charakterze opiniodawczo-doradczym. Przewodniczącym jest Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Społecznej Rady Sportu, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej oraz Zespołu Metodycznego Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Sztab współpracuje ponadto z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Członkiem Honorowym Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich została Pani Irena Szewińska.

Celem współpracy Stron w ramach Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich jest m.in.
- współdziałanie na rzecz opracowania ramowej strategii rozwoju letnich sportów olimpijskich i paraolimpijskich w Polsce,
- wymiana informacji i wspólna promocja procesu przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i Paraolimpijskiej Tokio 2020,
- wzmocnienie współpracy na rzecz wsparcia działań polskich związków sportowych uczestniczących w przygotowaniach olimpijskich i paraolimpijskich,współdziałanie na rzecz przyjęcia krajowych kryteriów powoływania reprezentacji Polski na letnie igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie.

Lista członków Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich:
Jan Widera – Przewodniczący Sztabu
Adam Krzesiński – Zastępca Przewodniczącego
Łukasz Szeliga – Zastępca Przewodniczącego
Irena Szewińska – Członek Honorowy
Marcin Nowak
Angelika Głowienka
Tomasz Marcinkowski
Marzenna Koszewska
Ryszard Stadniuk
Tadeusz Nowicki
Czesław Lang
Urszula Włodarczyk
Lech Salamonowicz
Hubert Krysztofiak

https://www.msit.gov.pl

Sport Wyczynowy Perskindol apm

Zawodnik Trener