Partner Sponsor Generalny Partner Medialny

Dokumenty

Podstawowymi dokumentami regulującymi działalność Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz jej Członków są Statut, Wioślarski Regulamin Sportowy oraz coroczny Wioślarski Informator Sportowy. Dokumenty te uzupełniane przez inne zasady i regulaminy regulują całość spraw sportowych i formalno-organizacyjnych polskiego wioślarstwa.

Sport Wyczynowy Perskindol apm

Zawodnik Trener